Archives


27Jun, 2015

Nguyễn Văn Hảo – Lập trình viên

Cảm nhận về đồng nghiệp người Nhật? Hiền lành, biết lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Điều mọi người cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc ở MMJ? Mọi quyết định trong công ty đều dân chủ, bình chọn theo số đông, nên ý kiến của mọi […]

1 2 3