Archives


29Dec, 2016

[URGENT] Front-end Developer

FRONT END DEVELOPER (HTML/ CSS) Job Purpose: The position is the key member in development team of a company own project. This position will work closely with Design team and Back-end developers to build up product and bring it to life with thousands of users. Responsibilities: – Build professional applications according to the design and provide […]

happy-tasaki
4Aug, 2015

Mr.Tasaki – President

Lý tưởng của tôi đó là “Quan điểm trung lập và cân bằng”. Tôi nghĩ vai trò của giám đốc đó chính là tạo ra “ môi trường” mà ở đó mọi người trau dồi bản thân thông qua việc các buổi thảo luận cũng như các buổi trao đổi kiến thức.

mr-to
4Aug, 2015

Mr. T.O – Kỹ sư trưởng

Lý tưởng của tôi đó là : “ Nói đi đôi với làm”. Đối với công việc có trách nhiệm là điều hiển nhiên rồi nhưng về tính cách thì tôi cũng là người ưa thích việc giải quyết các vấn đề, tìm lời giải đáp cho các chủ đề.

Ms-Matsumoto
4Aug, 2015

Ms. H.M – Thiết kế web

Lý tưởng của tôi đó là “Coi trọng xu hướng và tinh thần”. Thiết kế là công cụ dùng để truyền đạt. Không chỉ giới hạn trong xu hướng và đặc tính mà tôi muốn trở thành người có thể thiết kế được mọi thứ.

1 2 3